Balita

7. 10. 2021

FAQ – post 1

Nagtrabaho ako sa isang kliyente sa Czech Republic at hindi ako nabayaran ng tatlong buwan.  Maaari mo ba akong tulungan na maibalik ang halagang hindi nabayaran

Ang isang paraan upang maibalik ang halagang hindi nabayaran ay ang pagpunta sa korte, ito ay maaaring napakahaba at mahirap na proseso.  Ang isa pang paraan ay ang makipag-ugnayan sa iyong employer o tagapamagitan na may kahilingan para sa usapang pagbabayad ng pagkakautang.  Mahalagang malaman na ang mga pagpipiliang ito ay laging magagamit kahit na hindi ka pa pumirma ng kontrata sa trabaho.  Isulat ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyong trabaho, at makakatulong kami sa iyo na maghanda ng ilang mga dokumento para sa pagkuha ng hindi nabayaran na sahod.