Balita

7. 10. 2021

Desatero – 6

Kung ikaw ay mamamayan ng EU, ang isang ID card ay may bisa din sa mga bansa sa EU – dalhin ito kasama ng iyong pasaporte.