Balita

7. 10. 2021

Desatero – 3

Mag-iwan sa bahay ng kopya ng iyong pasaporte at kasalukuyang larawan.