Balita

7. 10. 2021

Desatero – 2

Mag-iwan sa bahay ng kopya ng iyong kontrata sa trabaho at ang address o mga detalye ng lokasyon ng iyong tirahan sa ibang bansa.