Balita

7. 10. 2021

Desatero – 10

Dalhin ang detalye ng iyong embahada (contact details), mga numero ng telepono na pang-emergency para sa ibang bansa, at mga detalye para sa mga suporta ng mga NGO.