Новини

6. 10. 2021

Faq – post 7

Имам граждансто на държава от ЕС. Какви са моите права и задължения?

По принцип като европейски гражданин/гражданка не се нуждаете от разрешения за да живеете и работите в Чешката република. В работата имате право на същото отношение и условия като чешките служители. В случай на по-дълго пребиваване в Чехия (над 90 дни) Ви препоръчваме да се регистриране в полицията за чужденци по местоживеене. Ако се регистрирате ще Ви е по-лесно да общувате с властите. Ако възникне такава необходимост по-късно също ще имате право да поискате някои социални осигуровки.