Новини

6. 10. 2021

Faq – post 6

Работодателят ми нареди да работя извънредно, може ли да откажа?

Извънредна работа може да се нареди само в изключителни случаи. Наредения извънреден труд не може да превиши повече от 8 часа/седмица и общо 150 часа за календарна година. Над този лимит извънредната работа може да се извършва само след споразумение със служителя.