Новини

6. 10. 2021

Faq – post 5

Работодателят иска да започна друга работа / да работя на друго място, различно от първоначално договореното. Има ли право на това?

Работодателят първоначално трябва да се разбере със служителя за извършване на работа извън договорената вид дейност. Ако Ви е издадено работно разрешение за извършване на определена работа и с точно определено място на работата, Вие сте задължени да работите единствено на длъжността, посочена в това работно разрешение.