Новини

6. 10. 2021

FAQ – post 4

Работодателят ми нареди отпуск. Имам ли право на обезщитение на заплатата?

Зависи дали става въпрос за платен или неплатен отпуск. Имате право на заплата по време на платен отпуск. По време на неплатен отпуск заплата не се изплаща и служителят трябва да се погрижи да си плати здравната осигуровка (освен ако не се е разбрал друго с работодателят си).
Неплатен отпуск не може да се нареди, може да се даде само по молба на служителя!