Новини

6. 10. 2021

FAQ – post 3

Работодателят твърди, че от месечната ми заплата трябва да плащам за здравна и социална осигуровки, за да имам право на медицински грижи. Вярно ли е това?

Тези осигуровки се плащат не само от служителя, но и от работодателя. Общо осигуровките са 34% от заплатата бруто, но на служителите им се понижават само с 4,5% за здравна и 6,5% за социална осигуровка. Точната сума на осигуровките на Вашата заплата можете да намерите в някои онлайн калкулатор за заплата: (https://portal.pohoda.cz/).

Работодателят няма право да удържа пари от заплатата на служителите над лимита, определен от държавата.