Новини

6. 10. 2021

Desatero – 8

Не приемайте от посредника (работодателя) никакви подаръци или пари на заем.