Новини

6. 10. 2021

Desatero – 7

Ако е възможно, искайте да получавате заплатата по банкова сметка, не на ръка.