Новини

6. 10. 2021

Desatero – 6

Ако сте гражданин на ЕС, в държавите на Европейския съюз важи и личната Ви карта, вземете я заедно с паспорта.