Новини

6. 10. 2021

Desatero – 2

Оставете вкъщи копие от трудовия договор и адрес или контакт на мястото, където ще пребивавате в дадената държава.