Новини

6. 10. 2021

Desatero – 10

Вземете си контакти на вашето посолство и телефоните номера за спешни случаи в дадената държава, контакт на помагащи неправителствени организации.