Aktuality

5. 4. 2024

Akreditované školení Úvod do problematiky obchodování s lidmi – termín 15. 5. 2024

La Strada Česká republika nabízí  akreditované školení Úvod do problematiky obchodování s lidmi (akreditace MPSV č. A2020/0656-SP/PC/PP/VP – 8 hodin).

Vzdělávací program je koncipován tak, aby účastníci a účastnice v průběhu jednoho dne získali základní vhled do problematiky obchodování s lidmi. Cílem je, aby účastníci a účastnice při prvním kontaktu s potenciálně obchodovanou osobou byli schopni/schopny tuto osobu identifikovat a nabídnout jí adekvátní pomoc. Vzdělávací modul je veden lektory/lektorkami, kteří mají dlouholetou praktickou zkušenost s poskytováním služeb obchodovaným osobám. Modul se skládá ze čtyř obsahových bloků a závěrečného shrnutí. První blok je zaměřen na základní teoretické rámce problematiky obchodování s lidmi (mechanismy a formy obchodování s lidmi, základní legislativní rámec). Druhý obsahový celek je zaměřen na identifikaci člověka jako obchodované osoby. Třetí tematický blok se věnuje praktickému nácviku identifikace obchodovaných osob s důrazem na komunikaci a bezpečnost. Cílem posledního tematického celku je představit existující opatření na ochranu práv obchodovaných osob.

Místo konání: Praha

Datum konání: 15. 05. 2024

Cena kurzu: 2 200 Kč

V případě zájmu se prosím přihlaste přes přiložený formulář přihlášky. Po naplnění kapacity 15 osob v jednom kurzu bude možné přihlásit se jako náhradník/ce.  Následné instrukce Vám budou zaslány po vyplnění přihlášky.

Formulář přihlášky

Zaslané přihlášky bereme jako závazné. Pokud se kurzu nebudete moci zúčastnit, dejte nám prosím s předstihem vědět, abychom mohli dát prostor někomu z dalších přihlášených. 

 

Aktuální nabídku kurzů La Strada Česká republika, o.p.s. najdete zde: https://strada.cz/