Aktuality

5. 8. 2021

FAQ – post 4

Zaměstnavatel mě propustil
kvůli nemoci. Měl na to právo?

Pracovní poměr lze rozvázat
pouze podle přesně
stanovených pravidel. Obecně
platí, že vás zaměstnavatel
nemůže propustit během
nemoci, zároveň máte nárok
na náhradu mzdy a na
nemocenskou. Pokud vás
zaměstnavatel propustil
neoprávněně, můžete na něj do
dvou měsíců podat žalobu pro
neplatné rozvázání pracovního
poměru.