LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání
 

Title:      Princip rovného zacházení s muži a ženami v zaměstnání
Categories:      10.2 úmluvy ČR
BookID:      370
Authors:      MPSV
ISBN-10(13):      80-85529-83-1
Publisher:      MPSV
Number of pages:      39
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Záměrem této publikace, která se zabývá rozborem principu rovného zacházení s muži a ženami, je seznámit co nejširší veřejnost s jeho podstatou a metodami, jejichž pomocí Evropská unie a její členské státy zabezpečují faktickou vzájemnou rovnost příležitostí mužů a žen .


Reviews


Please past text to modal