LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Právo cizince na rodinný život
 

Title:      Právo cizince na rodinný život
Categories:      10.2 úmluvy ČR
BookID:      358
Authors:      Martin Rozumek, Pavla Vrátná
ISBN-10(13):      bez ISBN
Publisher:      OPU
Number of pages:      126
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

V rámci projektu "Sloučení rodiny", který byl realizován za podpory Delegace Evropské komise v Praze, vydala Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) publikaci, která se zabývá problematikou práva cizince na rodinný život, a to jak z pohledu mezinárodněprávního, tak z hlediska právního řádu ČR.
Ochrana rodinného a soukromého života patří dle početných mezinárodních dohod k výlučným právům cizinců. Naplnění principu „jednoty rodiny“ je zakotveno v Evropské úmluvě o lidských právech, Úmluvě o právech dítěte, Mezinárodním paktu o občanských a politických právech. Samotná Konvence o postavení uprchlíků (z r.1951) se sloučením rodiny sice výslovně nezabývá, ovšem z několika rezolucí Výkonného výboru vysokého komisariátu pro uprchlíky evidentně vyplývá, že UNHCR považuje problematiku slučování rodin za jednu z hlavních priorit své agendy. Mezinárodní právo tak dle autorů studie klade významná omezení diskreci států v oblasti nakládání s cizinci, přestože v mnoha příkladech bývá obtížné abstraktní zásady v ustanoveních mezinárodního práva lidských práv prosadit v právní praxi jednotlivých států.


Reviews


Please past text to modal