LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Nelegální ekonomické aktivity migrantů: Česko v evropském kontextu
 

Title:      Nelegální ekonomické aktivity migrantů: Česko v evropském kontextu
Categories:      7.3 migrace
BookID:      500
Authors:      Dušan Drbohlav
ISBN-10(13):      978-80-246-1552-3
Publisher:      Karolinum
Publication date:      2009
Number of pages:      311
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Kniha komplexně analyzuje fenomén nelegálních ekonomických aktivit migrantů v Česku, a to na pozadí obecnější, zejména evropské reality. Snaží se poodhalit podstatu tohoto fenoménu i širší podmíněnosti, které jej doprovázejí (včetně jeho dopadů), a mechanismy, které jej udržují v chodu. Jádro knihy tvoří výsledky výzkumného projektu podpořeného MPSV ČR a zpracovaného týmem sociálních geografů z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Další důležitá témata, aspekty i pohledy přinášejí přizvaní čeští i zahraniční odborníci. Výsledky mají povahu jak základního, tak aplikovaného výzkumu, čtenář nalezne i konkrétní doporučení pro zlepšení situace na poli legislativy i praxe. Kniha je tak určena mnoha cílovým skupinám: laikům, kteří se chtějí zorientovat v dané problematice, akademické obci, studentům sociálněvědných oborů, politikům, novinářům, reprezentantům vládního i nevládního sektoru, zástupcům mezinárodních či mezivládních organizací - jednoduše všem, kteří se v teorii i praxi na různorodých rovinách zabývají životem migrantů v jejich hostitelských zemích.


Reviews


Please past text to modal