LaStrada

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení
 

Title:      Organizace neziskového sektoru: Základy ekonomiky, teorie a řízení
Categories:      2.2 obecné informace
BookID:      7
Authors:      Jaroslav Rektořík a kolektiv
ISBN-10(13):      80-86119-41-6
Publisher:      Ekopress
Number of pages:      177
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:      Kniha "Organizace neziskového sektoru - základy teorie, ekonomiky a řízení" vznikla jako učební text zaměřený na první dvě skupiny. Konkrétně jde o studenty prezenčního magisterského a bakalářského studia se zaměřením na veřejnou ekonomiku a veřejnou správu a dále studenty (zaměstnance v insti tucích odvětví veřejného sektoru) kombinovaného magisterského a bakalářského studia oborů a specializací zaměřených na výuku ekonomiky a řízení neziskových organizací. Autoři se domnívají, že text je natolik čtivý a srozumitelný, že může orientačně sloužit i pro ty, kteří projevují zájem o činnost neziskových organizací z důvodu využívání jejich služeb, případně z důvodu filantropického a altruistického zaměření, které je vede k podporování neziskových aktivit. Ať již jde o podporu finanční, nebo o zapojení do práce v neziskových organizacích formou členství nebo dobrovolné práce. V porovnání s jinými publikacemi, které jsou na knižním trhu v České republice k dostání, a které se ve velké většině týkají jen problematiky nevládních (nestátních) neziskových organizací, se předložený text věnuje problematice všech neziskových organizací, tedy jak nevládních, tak i těch, které působí v rámci veřejného sektoru, veřejné správy.

Reviews


Please past text to modal