LaStrada

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Průvodce novým správním řádem
 

Title:      Průvodce novým správním řádem
Categories:      1.1 zákony
BookID:      64
Authors:      P.Černý,V.Dohnal,F.Korbel,M.Prokop
ISBN-10(13):      80-7201-600-8
Publisher:      Linde
Number of pages:      440
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:      Publikace je nezbytnou praktickou pomůckou pro všechny účastníky správního řízení: žadatele, dotčené osoby i jejich zástupce v řízení před úřady dle nového správního řádu (č. 500/2004 Sb.). Dílo kolektivu autorů působících v advokacii, neziskové i akademické sféře podává ucelený popis problematiky ve formě výkladu a množství praktických vzorů podání s vysvětlivkami. Autoři již reagují na první komentáře nového správního řádu a dosavadní poznatky teorie i praxe. Kniha se nevyhýbá sporným ustanovením zákona a pokouší se formulovat závěry pro správní praxi, mnohdy za použití starší judikatury a obecně platných východisek teorie správního práva. Použít ji mohou též advokáti, zaměstnanci správních úřadů všech stupňů včetně samosprávy a soudci na úseku správního soudnictví.

Reviews


Please past text to modal