LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Ústavní právo Evropské Unie
 

Title:      Ústavní právo Evropské Unie
Categories:      1.1 zákony
BookID:      74
Authors:      Blahož, J a kol.
ISBN-10(13):      80-86473-48-1
Publisher:      Aleš Čeněk
Number of pages:      940
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:      Konstituční(-tivní); aspekty zejména po vzniku Evropské unie jsou zřetelné a jejich zpracování by mělo představit systémový základ Evropské unie. Rozbor konstitučních základů a souvislostí Evropské unie není a nechce být samozřejmě odůvodňováním (neřkuli apologetikou); textu nedávno přijaté Evropské Ústavy. Naopak, hmotněprávní a procesněprávní zázemí přijatého textu je právo natolik historicky postupně upevňované a rozvíjené, že text je "pouze" logickým výsledkem dosaženého stavu integrace a určitých představ jejího vývoje. Předkládaná učebnice si neklade za cíl zužovat obvyklé pojetí práva Evropské unie na vynětí jeho ústavních aspektů. Spíše naopak - je cílem induktivním i deduktivním způsobem shrnout nosné pilíře oboru práva Evropské unie do systémové podoby právního řádu, v němž v jisté hierarchii se spojují prvky oboru veřejného práva (mezinárodní veřejné, ústavní, správní a finanční); a soukromoprávní odvětví (vlastnické právo, obchodní právo, ochrana osobnosti a trhu, podnikatelská svoboda, apod.).

Reviews


Please past text to modal