LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Krizová intervence v kazuistikách
 

Title:      Krizová intervence v kazuistikách
Categories:      12. Sociální práce
BookID:      774
Authors:      Filip Brož, Daniela Vodáčková
ISBN-10(13):      978-80-262-0811-2
Publisher:      Portál
Number of pages:      166
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

První část knihy pomocí příběhů podává základní údaje o krizi a krizové intervenci a na kazuistikách ilustruje základní postupy řešení krizových situací. Druhá část pojednává o jednotlivých typech těchto situací a ukazuje hlavní vodítka pro řešení (na co nezapomenout, s čím a jak pracovat) i řadu kazuistik, které probíraná témata propojují. Kazuistiky pocházejí z oblasti telefonické intervence i z rozhovorů tváří v tvář. 
Záměrem knihy není podat vyčerpávající informace o krizové intervenci, ale ukázat praktické příběhy krize, které mohou potkat každého z nás. Každý příběh je originální a neexistuje pro něj jediné řešení. Každý pracovník pracuje jiným způsobem a používá různé metody v různém kontextu. Proto má předkládaný text čtenáře podporovat v hledání dalších cest a vlastních způsobů při krizové práci. Publikace tak zahrnuje i pasáže, které se čtenářem interagují pomocí otázek, úkolů či nedokončených částí. 


Reviews


Please past text to modal