LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Interkulturní psychologie - Rozvoj interkulturní senzitivity
 

Title:      Interkulturní psychologie - Rozvoj interkulturní senzitivity
Categories:      5. Psychologie
BookID:      260
Authors:      Monika Morgensternová, Lenka Šulová a kolektiv
ISBN-10(13):      978-80-246-1361-1
Publisher:      Karolinum
Number of pages:      218
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Publikace je určena těm, kteří se zajímají o interkulturní psychologii a chtějí se dozvědět něco více o interkulturní senzitivitě. Je určena i těm, kteří se chystají na delší pobyt v zahraničí a zamýšlejí obohatit své poznatky např. o interkulturní komunikaci či konfliktech. Je určena i jako příručka pro trenéry výcviků, kteří pracují s interkulturní skupinou či se zabývají interkulturní problematikou. Proto, aby byl člověk v dnešní době úspěšný, měl by být tzv. interkulturně senzitivní. Člověk by měl disponovat kompetencemi, které by mu napomohly orientovat se a prosadit se v dnešní kulturně různorodé společnosti. Interkulturní kompetence lze chápat jako složitý souhrn schopností a dovedností, do kterých se promítají osobnostní předpoklady (např. sebereflexe, empatie, kulturní citlivost, zvídavost, tolerování odlišnosti, sebedůvěra a snížená míry úzkostlivosti, zkušenost) a které vedou k tomu, že člověk v interkulturní situaci obstojí. Publikace je členěna na teoretickou a praktickou část. V části teoretické se čtenář seznámí s jednotlivými kompetencemi a jejich širšími psychologickými souvislostmi.V praktické části je přehled výcvikových technik, které lze použít během výcviku interkulturních kompetencí. Obsahuje přiložené DVD.


Reviews


Please past text to modal