LaStrada

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Psychopatologie pro pomáhající profese
 

Title:      Psychopatologie pro pomáhající profese
Categories:      5. Psychologie
BookID:      236
Authors:      Marie Vágnerová
ISBN-10(13):      80-7178-802-3
Publisher:      Portál
Number of pages:      870
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Všem, kdo pracují s lidmi a chtějí lépe rozumět jejich psychickým problémům, je určen zevrubný, ale přehledný učební text představující neobvykle široký okruh otázek. Úvod seznamuje se základními pojmy psychopatologie, s pojetím normy a příčinami vzniku odchylek v oblasti psychiky, jejich diagnostice a terapii. Druhá část je věnována složitému vztahu mezi tělesným onemocněním a psychikou člověka, a psychologii handicapu. Třetí část podává přehled hlavních typů duševních onemocnění a poruch chování. Závěr knihy přináší originální přehled poznatků o dopadech negativních sociálních jevů na psychiku člověka: o problematice dysfunkce rodin, o sociokulturním handicapu, o nezaměstnanosti a bezdomovectví i psychologických aspektech kriminality a pobytu ve vězení.


Reviews


Please past text to modal