LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Telo i duša násilné sterilizácie a d´alšie útoky na reprodukcnú slobodu Rómov na Slovensku
 

Title:      Telo i duša násilné sterilizácie a d´alšie útoky na reprodukcnú slobodu Rómov na Slovensku
Categories:      4.Romská polička
BookID:      234
Authors:      poradňa pre občianske a l´udské práva
ISBN-10(13):      1-890671-28-2
Publisher:      Centrum pre reprodukčné práva a Poradňa pre občianske a l´udské práva
Number of pages:      139
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Správa je súhrnom výsledkov výskumu z roku 2002, ktorý zdokumentoval početné prípady vynútených a násilných sterilizácií rómskych žien, fyzických a verbálnych útokov, rasovú diskrimináciu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dezinformovanie týchto žien v otázkach zdravia a odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii.

Úvodu k Správe predchádza osobitná časť venovaná odporúčaniam a zhrnutiu. Nasleduje časť nazvaná Východiská, ktorá poskytuje všeobecné informácie o Slovensku, situácii a postavení Rómov v krajine a medicínske aspekty pôrodu cisárskym rezom a sterilizácie žien. Po nej je zaradený rozbor metodiky realizovaného výskumu. Potom nasleduje časť obsahujúca svedectvá, ktorá obsahuje výsledky výskumu a je radená podľa hlavných typov zistených porušení: Vynútené, Násilné sterilizácie a Podozrenia na sterilizácie; Útoky a diskriminácia na pôrodníckych oddeleniach; Odopieranie prístupu k zdravotnej dokumentácii. Ďalej uvádzame časť s podtitulom Právne predpisy, po ktorej nasleduje Záver.


Reviews


Please past text to modal