LaStrada

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Stigmata Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy
 

Title:      Stigmata Segregovaná výuka Romů ve školách střední a východní Evropy
Categories:      4.Romská polička
BookID:      231
Authors:      ECPPR a LLP
ISBN-10(13):      bez ISBN
Publisher:      ECPPR a LLP
Number of pages:      213
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Tato zpráva zkoumá způsoby, kterými jsou romským dětem prostřednictvím systému rasově podmíněné segregace upírána rovná práva a důstojnost v Bulharsku, České republice, Maďarsku, Rumunsku a Slovensku. Rasová segregace ve vzdělání za desetiletí, kdy v těchto zemích probíhala, způsobila Romům nenapravitelné škody: Romové byli vychováváni se stigmatem méněcennosti, byl jim odepřen rovný přístup ke vzdělání i pracovnímu uplatnění a bylo jim zabráněno užívat výhod vzdělávání a života v multikulturní společnosti. Vytvoření segregovaných škol pro Romy proběhlo částečně jako důsledek celkové segregace obyvatelstva. Jindy k rasové segregaci vedlo fungování vzdělávacího systému v zemích, které vylučovaly Romy z důvodů jejich zvláštního jazyka a kultury. A konečně byla rasová segregace důsledkem vědomého úsilí škol a jiných úřadů oddělit romské děti od neromských dětí z důvodů sahajících od osobní zášti vůči Romům až k ústupkům tlaku neromské veřejnosti. Do dnešního dne vlády nedokázaly zavést opatření, jež by segregaci bránila. S výjimkou Maďarska, které v poslední době zavedlo opatření, která mají zabránit segregaci ve speciálních školách a vést k eliminaci některých forem segregace ve školách, žádná z dotčených vlád se nepokusila o žádný zásadní krok směrem k desegregaci vzdělávacího systému.  


Reviews


Please past text to modal