LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Zpráva social watch 2008
 

Title:      Zpráva social watch 2008
Categories:      3. Lidská práva
BookID:      664
Authors:      překlad Rudolf Převrátil
ISBN-10(13):      bez ISBN
Publisher:      Ekumenická akademie Praha
Number of pages:      127
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

Výroční zpráva sítě občanských organizací Social Watch šla do tisku v říjnu 2008, v okamžiku bezprecedentní globální krize a nejistot. Je tomu právě šedesát let, co Všeobecná deklarace lidských práv slavnostně vyhlásila, že „všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv“ (Článek 1) a že „každý člověk má … nárok na to, aby mu byla národním úsilím i mezinárodní součinností a v souladu s organizací a s prostředky příslušného státu zajištěna hospodářská, sociální a kulturní práva nezbytná k jeho důstojnosti“ (Článek 22). 


Reviews


Please past text to modal