LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Knihovna: Migranti a domácí násilí
 

Title:      Migranti a domácí násilí
Categories:      3. Lidská práva
BookID:      608
Authors:      editoři Marie Šusterová, Jaroslav Vydra
ISBN-10(13):      bez ISBN
Publisher:      Centrum sociálních služeb
Number of pages:      120
Language:      Czech
Price:      0.00
Rating:      0 
Picture:      cover
Description:     

 publikace přináší  mnoho aktuálních a zcela nových informací o tom, jak různé neziskové organizace pomáhají migrantům v procesu integrace a jak jim pomáhají překonávat v rodině i takové problémy jako domácí násilí. V brožuře dostali prostor zástupci důležitých organizací, které migrantům nabízejí bezplatné služby, poradenství, právní pomoc a doprovázení při jednání na úřadech, ale i užitečné kurzy češtiny či výuku jiných dovedností. Za všechny budu jmenovat InBázi Berkat, Centrum pro integraci cizinců, Organizaci pro pomoc uprchlíkům, občanské sdružení Meta – Sdružení pro příležitosti mladých migrantů a projekt Magdala Arcidiecézní charity Praha. Řešení domácího násilí v rodině migrantů nebo v dvoukulturním manželství bývá vždy pro policii nebo pro přestupkové oddělení či oddělení péče o dítě nepřehlednou a komplikovanou záležitostí. Každá komunita má svá specifika, kulturu, zvyklosti. Kultura hraje vždy důležitou roli, ale není možné kulturou omlouvat násilí, dočtete se v této publikaci. 


Reviews


Please past text to modal