LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
no-img_eng.png Title: Katalog informací prevence kriminality 1996 Authors: Rating: 0 Hits: 490 Status: Available
cover Title: Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace Authors: Hendl, J. Rating: 0 Hits: 492 Status: Available
no-img_eng.png Title: Souhrnné básnicé dílo Authors: Rating: 0 Hits: 492 Status: Available
no-img_eng.png Title: Kdo slyší hlas volajícího na poušti Authors: Rating: 0 Hits: 495 Status: Available
cover Title: Combating Forced Labour - A Handbook for Empoyers & Business Authors: Rating: 0 Hits: 495 Status: Available
cover Title: Women and Democratisation Authors: OSCE Human Dimension Implementation Meeting Rating: 0 Hits: 500 Status: Available
cover Title: Za prací do Česka. Zákony, statistiky, nelegální migrace, brain drain, mýty, klientský systém, sankce Authors: Rating: 0 Hits: 505 Status: Available
cover Title: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu Authors: Michal Miovský Rating: 0 Hits: 506 Status: Available
cover Title: Mezinárodní organizovaný zločin v ČR Authors: M. Nožina Rating: 0 Hits: 508 Status: Available
cover Title: Příručka občana Authors: - Rating: 0 Hits: 511 Status: Available
Please past text to modal