LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Vnitřní směrnice pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu Authors: Ing. Josef Podhorský, Jaroslava Svobodová Rating: 0 Hits: 305 Status: Available
cover Title: Procházka po krajích České republiky Authors: Bez autora Rating: 0 Hits: 306 Status: Available
cover Title: The Czech Republic and the European Union Authors: Bez autora Rating: 0 Hits: 308 Status: Available
cover Title: Parlament České republiky - Poslanecká sněmovna Authors: Ivan Král Rating: 0 Hits: 310 Status: Available
cover Title: Metodika sociálního tlumočení Authors: Bez autora Rating: 0 Hits: 312 Status: Available
cover Title: Zpráva o problematice extremismu na území České republiky v roce 2000 Authors: Ministerstvo vnitra ČR (Odbor bezpečnostní politiky) Rating: 0 Hits: 332 Status: Available
no-img_eng.png Title: Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území ČR v r.2002 Authors: Rating: 0 Hits: 380 Status: Available
cover Title: Nerovnost, spravedlnost, politika Česká republika 1991-1998 Authors: Petr Matějů, Klára Vlachová Rating: 0 Hits: 392 Status: Available
cover Title: Annual report 2001 - office dor democratic institutions and human rights Authors: Rating: 0 Hits: 401 Status: Available
cover Title: New Borders in South Eastern Europe: The Republic of Moldova, Ukraine, Romania Authors: Institutul de Politici Publice (Chisinau, Moldova), Arcadie Barbarosie, Valeriu Gheorghiu, Central European Initiative, Arcadie Barbæaro÷sie, Moldova) Institutul de Politici Publice (Chi÷sinæau) Rating: 0 Hits: 403 Status: Available
Please past text to modal