LaStrada

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
no-img_eng.png Title: Státní sociální podpora Authors: Rating: 0 Hits: 727 Status: Available
cover Title: Trestní právo hmotné Authors: Novotný, F. a kol. Rating: 0 Hits: 727 Status: Available
cover Title: Sociální správa, I.vyd. Authors: Tomeš, I. a kol. Rating: 0 Hits: 765 Status: Available
no-img_eng.png Title: Jak na důchody a sociální podpory Authors: Jouza, Ladislav Rating: 0 Hits: 831 Status: Available
cover Title: Vedení porad: jak dosáhnout maximálního výsledku s minimem lidí, času a energie Authors: Jiří Plamínek Rating: 0 Hits: 845 Status: Available
no-img_eng.png Title: Vybrané právní otázky učitelského povolání Authors: Mitlöhner, Miroslav Rating: 0 Hits: 885 Status: Available
cover Title: Zaměstnávání cizinců v roce 2002 Authors: Steinichová, Ladislava Rating: 0 Hits: 890 Status: Available
cover Title: Zákoník práce Authors: Jakubka, Hloušková,atd. Rating: 0 Hits: 893 Status: Available
cover Title: Zákoník práce Authors: Ludmila Tomandlová Rating: 0 Hits: 898 Status: Available
cover Title: Ústava ČR, Listina zákl. práv a svobod Authors: David Roman Rating: 0 Hits: 900 Status: Available
Please past text to modal