LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Ženy& drogy Authors: Ilona Preslová, Veronika Maxová Rating: 0 Hits: 162 Status: Available
cover Title: Zkušenosti z nadnárodní spolupráce Authors: vedoucí projektu Zdeňka Hajná Rating: 0 Hits: 162 Status: Available
cover Title: Neviditelná žena Authors: Martina Pachmanová Rating: 0 Hits: 163 Status: Available
cover Title: Ženy, muži a společnost Authors: Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran Rating: 0 Hits: 163 Status: Available
cover Title: Rovné příležitosti do firem Authors: editorka : Alexandra Jachanová Doležalová Rating: 0 Hits: 163 Status: Available
cover Title: Gender Street Authors: Gender street Project Rating: 0 Hits: 163 Status: Available
cover Title: She and he in Slovakia Authors: Zora Bútorová Rating: 0 Hits: 163 Status: Available
cover Title: Krize jako nový začátek, nebo promarněná šance? Authors: Linda Sokačová Rating: 0 Hits: 163 Status: Available
cover Title: Životy těch druhých aneb osudy cizinek žijících v ČR Authors: Alena Bartůňková Rating: 0 Hits: 163 Status: Available
cover Title: Panství člověka a touha ženy Authors: Pavel Barša Rating: 0 Hits: 163 Status: Available
Please past text to modal