LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Obchod s lidmi v ČR Authors: Autorský kolektiv Rating: 0 Hits: 136 Status: Available
cover Title: Sociální práce 2/2005 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 136 Status: Available
cover Title: Bílý kruh bezpečí 1991-2006 Authors: Bílý kruh bezpečí Rating: 0 Hits: 137 Status: Available
cover Title: Jak se vyrovnáváme s holocaustem? Authors: sborník připravila Eliška Jírová Rating: 0 Hits: 138 Status: Available
cover Title: Sociální práce 2/2006 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 139 Status: Available
cover Title: Sociálně patologické jevy: sexuální a komerční sexuální zneužívání dětí Authors: Kolektiv autorů Rating: 0 Hits: 140 Status: Available
cover Title: Sociální práce 3/2005 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 141 Status: Available
cover Title: Moderní sociální teorie Authors: Austin Harrington a kol. Rating: 0 Hits: 141 Status: Available
cover Title: Moc, pomoc a bezmoc Authors: Hynek Jůn Rating: 0 Hits: 141 Status: Available
cover Title: Sociální práce 3/2009 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 142 Status: Available
Subcategories :
Category # Books
picture for subcategory  12
Please past text to modal