LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Cover Title Authors Rating Hits Status
cover Title: Obchod s lidmi v ČR Authors: Autorský kolektiv Rating: 0 Hits: 107 Status: Available
cover Title: Sociální práce 3/2005 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 108 Status: Available
cover Title: Proč pracovat legálně Authors: Bez autora Rating: 0 Hits: 109 Status: Available
cover Title: Sociální služby Authors: O. Matoušek a kol. Rating: 0 Hits: 109 Status: Available
cover Title: Labyrinths of care Authors: Selma Sevenhuijsen , Alenka Švab Rating: 0 Hits: 109 Status: Available
cover Title: Sociální práce 2/2006 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 110 Status: Available
cover Title: Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků Authors: K. Janoušková, D. Nedělníková Rating: 0 Hits: 110 Status: Available
cover Title: Jak se vyrovnáváme s holocaustem? Authors: sborník připravila Eliška Jírová Rating: 0 Hits: 113 Status: Available
cover Title: Supervize v pomáhajících profesích Authors: Peter Hawkins, Robin Shohet Rating: 0 Hits: 114 Status: Available
cover Title: Sociální práce 4/2011 Authors: Asociace vzdělavatelů v sociální práci Rating: 0 Hits: 115 Status: Available
Subcategories :
Category # Books
picture for subcategory  12
Please past text to modal