LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Stáž v organizaci

Z kapacitních důvodů a vzhledem k podstatě problematiky, kterou se LaStrada zabývá, organizace přijímá studentky a studenty od 2. ročníku VOŠ nebo VŠ s humanitním zaměřením s orientací na sociální práci a příbuzné obory.

Minimální požadavky na délku stáže:

  • průběžná praxe minimálně na 3 měsíce (1 - 2 dny v týdnu)
  • bloková praxe minimálně na 3 týdny

Náplň práce:

  • studium interních materiálů organizace a relevantní odborné literatury v rozsahu knihovny organizace, případně dalších dokumentů
  • administrativní práce (zápisy z doprovodů, vedení deníku praxe, práce v knihovně, atp.)
  • rešerše informací
  • náslechy a pozorování (linka, konzultace s uživatelkami služeb, pokudtito souhlasí, schůzky sociálního týmu, akce organizace atp.)
  • přímý kontakt s uživatelkami služeb (doprovody, volnočasové aktivity, vzdělávací aktivity atp.)
  • práce v terénu

Průběh stáže

V první fázi spolupráce (1–2 týdny) je studentka či student seznámen/a s činností, aktivitami a chodem organizace, stejně tak jako se základními informacemi o problematice obchodování s lidmi. V dalším období pracuje studentka či student na zadaných úkolech. Po skončení praxe píše studentka či student hodnocení spolupráce s organizací.

Organizace si vyhrazuje právo přijímat studentky a studenty pouze v případě, že má kapacitu na vedení odborné praxe. Veškerá práce s klientelou služeb je podmíněna tím, že konkrétní klient či klientka dá k tomuto souhlas. Studentka nebo student, kteří projeví zájem o stáž v organizaci LaStrada, jsou vyzváni k zaslání životopisu a motivačního dopisu do organizace a požádáni, aby se seznámili s náplní práce organizace z webových stránek před nástupem do organizace. Motivační dopis by měl obsahovat jasné vymezení cílů praxe, požadavky na délku a frekvenci, případně návrh data zahájení praxe. Pokud je žádost posouzena vedoucí sociálních služeb kladně, je dojednáno datum první informační schůzky.

 

Facebook