LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Pracovněprávní legislativa

La Strada Česká republika, o.p.s. pomáhá nejen lidem, kteří se stali obětmi obchodování s lidmi, ale i těm, kteří se nacházejí v situaci tomuto jevu blízké. Nejdůležitější zákony z této oblasti zahrnují:

Do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky spadá kontrolní činnost v oblasti dodržování pracovního práva (oblastní inspektoráty práce a úřady práce).

Facebook