LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Práce v terénu a prevence

Práci v terénu chápeme jako specifickou formu intervence do prostředí cílových skupin, která vychází z metod a principů terénní sociální práce a sociální práce obecně.

Kde: V přirozeném prostředí cílové skupiny tedy v místech, kde se potenciálně obchodované a vykořisťované osoby pohybují v rámci svých každodenních aktivit (černé burzy práce, levné ubytovny, stavby, sklady, tržnice ad.)

Kdo, Co, Komu: Pracovnice a pracovníci v terénu šíří materiály organizace s cílem informovat osoby z cílové skupiny o jejich právech a o možnostech řešení obtížné životní situace. Součástí materiálů, které v terénu distribuujeme je i kontakt na naši SOS a INFO linku.

Proč: Je mnoho důvodů, proč lidé ohrožení obchodováním s lidmi a vykořisťováním nevyhledávají či nemohou vyhledat pomoc sami. V případě pracovních migrantů a migrantek sem patří především jejich izolace a jazyková bariéra stejně jako neznalost nového prostředí, která je činí závislými na různých zprostředkovatelích. Pokud jsou zároveň v neregulérním postavení, vyhýbají se ze strachu z úřadů jakémukoliv kontaktu, který by je mohl ohrozit.

Kontakt s ohroženými skupinami nám také zpětně umožňuje lépe přizpůsobit naše služby jejich skutečným potřebám a monitoring situace poskytuje taktéž podklady pro naše lobby aktivity.

Podrobný popis metodiky práce v terénu naleznete v publikaci Manuál k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob.

Facebook