LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Poslání

Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.
La Strada Česká republika, o.p.s. je specializovaná nezisková organizace, která se zabývá prevencí obchodu s lidmi a vykořisťování, pojmenovává jejich příčiny a důsledky, ovlivňuje veřejnou politiku a poskytuje v této oblasti sociální služby.
La Strada je součástí mezinárodní organizace La Strada International.

Hodnoty

Každý člověk vnímá věci po svém. Možnost rozhodovat o vlastním životě a nést za tato rozhodnutí odpovědnost je výrazem svobody. Každý člověk dokáže o podstatných otázkách svého života rozhodnout sám za sebe, když k tomu má přiměřené podmínky a informace. La Strada ctí taková rozhodnutí a snaží se jim napomáhat vytvářením rovných šancí a překonáváním předsudků a genderových stereotypů.

Východiska

  • Lidská práva
  • Empowerment
  • Feminismus
  • Rovné příležitosti
  • Neabolicionismus
  • Transparentnost
Facebook