LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Pobyt obchodovaných osob na území ČR

Pokud se obchodované osoby rozhodnou spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení, může jim být udělen dlouhodobý pobyt za účelem ochrany na území. Dle § 42e zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR (http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-326), mají pravděpodobné oběti trestného činu obchodování s lidmi jednoměsíční lhůtu na rozmyšlenou o spolupráci. O udělení dlouhodobého pobytu za účelem ochrany na území rozhoduje Odbor azylové a migrační politiky MVČR.

Facebook