LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Národní referenční mechanismus

Hlavním koordinátorem politik boje proti obchodování s lidmi je Ministerstvo vnitra České republiky (MVČR).

Odbor bezpečnostní politiky MVČR je pověřen vykonávat funkci tzv. Národního zpravodaje, jenž má za úkol monitorovat a analyzovat situaci. Při své činnosti vychází z Národní strategie boje proti obchodování s lidmi (aktuálně pro období let 2016-2019) a každoročně vydává Zprávu o stavu obchodování s lidmi v ČR

MVČR realizuje Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, jenž nabízí obchodovaným osobám zdravotní, sociální a právní pomoc, dále ubytování a zajištění návratu do země původu. Účast v Programu je pro obchodované osoby podmíněna spoluprací s orgány činnými v trestním řízení.

Facebook