LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Komu jsou naše služby určeny

STALO SE VÁM NEBO NĚKOMU Z VAŠEHO OKOLÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Nutili Vás k práci, kterou jste nechtěli dělat,
 • pracujete za nedůstojných podmínek,
 • odebrali Vám doklady,
 • nedostávali jste zaplaceno,
 • kontrolovali Váš pohyb,
 • ubližovali Vám,
 • podvedli Vás,
 • vyhrožovali Vám,
 • zaměstnavatel Vás neoprávněně propustil,
 • potřebujete pomoc v komunikaci s úřady výše uvedené podmínky Vás donutily k tomu, že na území ČR žijete nelegálně.

Pokud jste odpověděl/a souhlasně alespoň třikrát, pravděpodobně jste se Vy či někdo Vám blízký stal/a obětí trestného činu obchodování s lidmi a nebo čelíte riziku obchodování a vykořisťování. V tomto případě můžete využít sociálních služeb organizace La Strada ČR.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ORGANIZACE LA STRADA JSOU URČENY:

 • obchodovaným a vykořisťovaným osobám, tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili (Krizová pomoc, Azylové domy, Odborné sociální poradenství)
 • osobám, které prožily či se nacházejí v situaci blízké obchodování či vykořisťování (Krizová pomoc, Odborné sociální poradenství)
 • osobám, které jsou v blízkém vztahu k lidem, kteří byli nebo jsou obchodováni či vykořisťováni (Odborné sociální poradenství)
 • osobám, které hledají práci či cestují do zahraničí a dalším lidem, kteří mají zájem o informace, jak rizikům obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet (Odborné sociální poradenství)

Služby jsou poskytovány osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti.

Zavolat do organizace La Strada však můžete vždy, i pokud si nejste jistý/á, zda jsou služby skutečně určeny pro Vás.

Facebook