LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

SOS LINKA La Strada
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77

Czech RepublicHledáte Pomoc?Hledáte pomoc?
Neváhejte zavolat na číslo:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informace zde

United kingdomLooking for help?Looking for
help?
Don't hesitate to call:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Read more

RomaniaCăutaţi ajutor?Căutaţi
ajutor?
Contactați-ne la numărul:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
informații aici

RussiaНужна помощь?Нужна помощь?
Без сомнения звоните на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Информация здесь

VietnamTìm kiếm giúp đỡ?Tìm kiếm
giúp đỡ?
Hãy gọi cho chúng tôi:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Thông tin tại đây

BulgariaТърсите помощ?Имате ли нужда
от помощ?
Обадете ни се на номер:
+420 222 71 71 71
+420 800 07 77 77
Вижте повече

GIVT

Hledáte pomoc?

Obecně prospěšná společnost La Strada Česká republika je nevládní nezisková organizace, která působí v oblasti řešení problematiky obchodu s lidmi.

La Strada ČR je jedinou specializovanou organizací, která se v rámci ČR výhradně věnuje poskytování pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám.

Cílem organizace je přispívat k odstranění obchodování s lidmi a vykořisťování a poskytovat podporu a ochranu vykořisťovaným, obchodovaným a vykořisťováním a obchodováním ohroženým osobám.

Jak nás kontaktovat

Pokud máte zájem čerpat služby, které nabízíme či pokud chcete konzultovat svoji situaci, obraťte se na naši SOS linku La Strada :

telefon ikona(+420) 222 71 71 71

telefon ikona800 077 777 (bezplatné volání)

PO: 10.00 – 16.00 (český, anglický, rumunský a ruský jazyk)
ÚT: 10.00 – 16.00 (český, anglický)
ST: 12.00 – 20.00 (český, anglický)
ČT: 10.00 – 16.00 (český, anglický a bulharský jazyk)
PÁ: 10.00 – 14.00 (český, anglický, rumunský a ruský jazyk)

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Mimo provozní hodiny SOS linky La Strada je k dispozici záznamník, kde můžete zanechat vzkaz a my se Vám ozveme zpět.

Ke stažení

 

Historie

HISTORIE

La Strada Česká republika, o. p. s. působí v ČR od roku 1995 jako projekt organizace proFem, od roku 1998 je registrována jako samostatný právní subjekt. V roce 2004 spoluzaložila mezinárodní sdružení La Strada International s členskými organizacemi v dalších osmi evropských zemích (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Nizozemí, Moldávie, Polsko, Ukrajina, Makedonie) a s mezinárodním sekretariátem v Nizozemsku.

Komu jsou naše služby určeny

Komu jsou naše služby určeny

STALO SE VÁM NEBO NĚKOMU Z VAŠEHO OKOLÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

 • Nutili Vás k práci, kterou jste nechtěli dělat,
 • pracujete za nedůstojných podmínek,
 • odebrali Vám doklady,
 • nedostávali jste zaplaceno,
 • kontrolovali Váš pohyb,
 • ubližovali Vám,
 • podvedli Vás,
 • vyhrožovali Vám,
 • zaměstnavatel Vás neoprávněně propustil,
 • potřebujete pomoc v komunikaci s úřady výše uvedené podmínky Vás donutily k tomu, že na území ČR žijete nelegálně.
 • Pokud jste odpověděl/a souhlasně alespoň třikrát, pravděpodobně jste se Vy či někdo Vám blízký stal/a obětí trestného činu obchodování s lidmi a nebo čelíte riziku obchodování a vykořisťování. V tomto případě můžete využít sociálních služeb organizace La Strada ČR.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ORGANIZACE LA STRADA JSOU URČENY:

 • obchodovaným a vykořisťovaným osobám, tedy lidem, kteří byli podvedeni a/nebo nuceni vykonávat práci či poskytovat služby vč. prostituce a z jejichž práce jiní kořistili (Krizová pomoc, Azylové domy, Odborné sociální poradenství)
 • osobám, které prožily či se nacházejí v situaci blízké obchodování či vykořisťování (Krizová pomoc, Odborné sociální poradenství)
 • osobám, které jsou v blízkém vztahu k lidem, kteří byli nebo jsou obchodováni či vykořisťováni (Odborné sociální poradenství)
 • osobám, které hledají práci či cestují do zahraničí a dalším lidem, kteří mají zájem o informace, jak rizikům obchodování s lidmi a vykořisťování předcházet (Odborné sociální poradenství)
 • Služby jsou poskytovány osobám starším 18 let české i cizí státní příslušnosti.

Zavolat do organizace La Strada však můžete vždy, i pokud si nejste jistý/á, zda jsou služby skutečně určeny pro Vás.

Neslibujeme, že je možné vyřešit všechny Vaše potíže a starosti. Můžeme Vám však slíbit, že využijeme všech svých dovedností, znalostí a zákonných možností, abychom Vám pomohli Vaši situaci řešit.

V rámci služeb organizace (Krizová pomoc, Azylové domy, Odborné sociální poradenství) nabízíme následující služby (odkaz "Jaké služby nabízíme")

Jaké služby nabízíme

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC VČETNĚ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STRAVU

Finance na stravu, které jsou vypláceny v pravidelných splátkách, nezbytné ošacení nebo obuv, finanční prostředky na dopravu, kredit na mobilní telefon, hrazení léků předepsaných lékařem/kou a poplatků spojených s návštěvou zdravotnického zařízení, nezbytné hygienické potřeby a další dle individuálních potřeb.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRACOVNÍHO A PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ A/NEBO ZASTUPOVÁNÍ

Můžeme Vám zdarma zprostředkovat pracovní a právní poradenství včetně zastupování u smluvních advokátních kanceláří nebo nevládních organizací.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ A PSYCHOLOGICKÉ/PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Zprostředkujeme Vám lékařské ošetření, psychologickou a psychiatrickou péči. Vždy s ohledem na individuální situaci.

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme možnost ubytování ve dvou azylových bytech, v jednom pro ženy, v druhém pro muže. Také můžeme zprostředkovat bydlení na ubytovně nebo ve specializovaném zařízení (např. detoxikační centra, psychiatrické léčebny, azylové domy pro matky s dětmi apod.)

ZAJIŠTĚNÍ CESTY DO DOMOVSKÉ ZEMĚ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE V ZEMI PŮVODU

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pomoc při řešení aktuální krizové situace, průběžné informování o možnostech řešení Vaší situace, pomoc při uplatňování Vašich práv, oprávněných zájmů a zprostředkování kontaktu na další pomáhající organizace/instituce. Pomoc při výběru dalších služeb nabízených naší organizací, možnost sdílení a konzultace vašich problémů i úspěchů se sociální pracovnicí, pomoc při zařizování dokladů, dávek a legalizace pobytu v rámci zákonů platných na území ČR, pomoc s vypracováním žádostí, stížností, zpracování vyjádření a posudků podle potřeby klientek a klientů, asistenci a pomoc při jednání s různými úřady a organizacemi, poradenství a pomoc při řešení (domnělých či faktických) dluhů, tlumočení a další.

Služba Sociální poradenství je se poskytuje ve třech formách:

 • Na Info a SOS lince La Strada při prvním kontaktu s naší organizací
 • V nizkoprahove poradně pro osoby které nedostali za svou práci zaplaceno
 • V poradně La Strada pro osoby které dlouhodobě využívají naše organizace
 • A DALŠÍ ...

Služby jsou poskytovány zdarma, některé i anonymně.

Jak pracujeme

Jak pracujeme

O tom, na čem konkrétně se bude spolupracovat v rámci služeb nabízených organizací, rozhoduje sám klient/klientka.

Sociální pracovnice nebo pracovník sestaví s klientem či klientkou tzv. individuální plán, který zahrnuje budoucí oblasti spolupráce. Do tohoto plánu jsou zaneseny potřeby klienta/ky a konkrétní cíle spolupráce, tzv. zakázky.

Zakázka je konkrétně zformulovaná oblast a cíl spolupráce. Z dobře formulované zakázky je zřejmé, jaké jsou časové rámce spolupráce, co by se konkrétně mělo změnit nebo co může nastat v průběhu spolupráce a kdo a jak se na spolupráci podílí.

Důležitým principem sociální práce v organizaci je hodnota empowermentu. Respektujeme životní rozhodnutí klientek a klientů a přistupujeme k nim bez předsudků a morálních soudů. Každá osoba, která čerpá sociální služby, má právo:

 • na důstojné a profesionální zacházení
 • být informována o veškerých podstatných krocích, učiněných v její prospěch; žádné kroky nejsou konány bez jejího výslovného souhlasu
 • rozhodnout se o dalším postupu při řešeni svého případu

La Strada se zavazuje dodržovat mlčenlivost.

Na co se ptáte

Odpovědi na „typické" otázky jsou pouze orientační. Vždy je nutno přihlédnout ke konkrétní situaci. Pro více informací nás kontaktujte, rádi se Vám budeme věnovat individuálně.

1) Obrátil jsem se na firmu "XY" která nabízí práci v Irsku? Je tato pracovní agentura seriózní?

La Strada nemá oprávnění jakkoliv kontrolovat fungování agentur. Toto je v kompetenci Ministerstva práce a sociálních věcí. Můžeme Vám však poradit, jaké informace si zjistit a na co si dát pozor ještě před vycestováním. Můžeme také nabídnout kontakty na ambasády a pomáhající organizace v cílové zemi.

Při jednání s pracovní agenturou jsou důležité okolnosti, které Vám pomůžou udělat si představu o její serióznosti. V tomto ohledu je nutno zjistit následující: má-li agentura registraci, nabízí-li pracovní smlouvu, co je obsahem pracovní smlouvy apod.

2) Dcera jede jako au-pair do Francie. Jak se dozví, že je ta rodina ok a co má dělat, když nebude spokojená?

Jsou stanoveny obecné podmínky pro práci au-pair (věk, délka pobytu, pracovní doba, pracovní náplň, možnost navštěvovat jazykový kurz, kapesné), ale jejich konkrétní podoba se může v jednotlivých zemích měnit.

Pokud komunikujete přímo s rodinou, je vhodné se zeptat na tyto podmínky a podepsat smlouvu ještě před odjezdem.

3) Mám nabídku na focení v zahraničí a nevím, zda je to bezpečné?

V této situaci je důležité zkontrolovat, jestli je firma registrována, zkontrolovat pracovní smlouvu, zjistit co nejpřesněji, co se bude fotit. Pokud jste nezletilá, zjistěte si, zda agentura nabízí doprovod dospělé osoby a ověřte si tuto osobu.

Je podezřelé, pokud agentura nabízí práci v modelingu (případně tanec apod.) a netrvá na tom, abyste splňovala kritéria, která se běžně při této práci vyžadují. V případě modelingu určité váhy a míry, při tanci taneční průprava ad.

V každém případě doporučujeme si ještě v ČR zjistit kontakt na českou ambasádu, případně na místní neziskové organizace, které mohou být v případě nouze nápomocny.

4) Jsem občanem Ukrajiny (případně jiné země mimo EU) a hledám práci. Můžete mi pomoci nějakou najít?

Můžeme Vám poradit, jak postupovat při hledání práce. Poskytneme Vám obecné informace o tom, za jakých podmínek může cizinec nebo cizinka pracovat v ČR. Řekneme Vám, jaké potřebujete doklady. Také Vám povíme, na co si dát při hledání pozor (viz otázka 1). Konkrétní práci Vám ale zprostředkovat nemůžeme.

5) Pracoval jsem v ČR na „klienta" a nedostal jsem zaplaceno za tři měsíce. Můžete mi pomoci vrátit dlužnou částku?

Jedna z možnosti k získání dlužné částky je obrátit se na soud, což může být poměrně dlouhá a namáhavá cesta. Další možnost je kontaktovat zaměstnavatele nebo zprostředkovatele se žádostí o smírné řešení dluhu. Důležité je vědět, že tyto možnosti jsou použitelné vždy - i v případě, že jste neměli podepsanou pracovní smlouvu.

6) Pracuji přes „klienta", který vyhrožuje, že mi zruší vízum. Také tvrdí, že s vízem, které mám, nemohu pracovat jinde. Je to pravda?

Není to pravda. Pokud pracujete přes „klienta", může Vám za určitých podmínek zrušit pracovní povolení nebo Vás odhlásit z místa přechodného bydliště v ČR (v případě, že bydlení zařídil on/ona), ale nemůže Vám zrušit vízum. Pokud máte pracovní vízum (vízum 61), máte právo pracovat v ČR také bez zprostředkovatele („klienta")

7) V Nightclubu „XY“ pracuje nedobrovolně slečna, pod uměleckým jménem Sandra. Má dlouhé černé vlasy, je menší postavy a po celém těle má modřiny. Můžete jí pomoci, aby tam nemusela být proti své vůli?

V takových případech obvykle doporučujeme předat informace a kontakt na La Stradu přímo dotyčné slečně. Může poté sama zvážit, zda naši pomoc opravdu potřebuje, případně nás kontaktovat. Z naší praxe také vyplývá, že je velmi důležité kontakt a informace předat bezpečně, aby dotyčná osoba nebyla ohrožena.

8) Pracovala jsem jako prostitutka v klubu, kde byly velmi špatné podmínky. Odebrali mi doklady a nemohla jsem opouštět klub. Podařilo se mi utéci, ale teď nemám kam jít. Můžete mi poradit?

Ano, můžeme Vám poskytnout naše bezplatné sociální služby. Záleží na vás, jaké služby byste chtěla využívat. Pokud nemáte kam jít a/nebo máte strach o svou bezpečnost, je možné využít ubytování v azylovém bytě naší organizace na utajené adrese s noční službou. Vaši tíživou situaci by vám pomáhala řešit sociální pracovnice organizace, se kterou byste měla pravidelné schůzky. Dále Vám můžeme nabídnout např: sociální, zdravotní, psychologickou a také právní pomoc.

Na co si dát pozor

Před cestou do zahraničí se informujte!

Práce v zahraničí je výzva, ale také v sobě nese určitá rizika. Následující desatero Vám poskytne základní vodítko, čeho se vyvarovat, abyste rizika snížili. Pokud chcete získat další informace, či konzultovat konkrétní momenty Vašeho pracovního poměru, kontaktujte nás.

ZÁKLADNÍ DESATERO BEZPEČNÉ PRÁCE V ZAHRANIČÍ:

 1. Mějte přesné informaceo místě pobytu a přesný popis případné práce v daném místě.
 2. Zanechte doma kopii pracovní smlouvy a adresu či kontakt na místo, kde se budete v dané zemi zdržovat.
 3. Domluvte si, a pak udržujte pravidelný kontakt s důvěryhodnou osobou doma.
 4. Zanechte doma fotokopii pasu a aktuální fotografii.
 5. V dané zemi mějte u sebe stále pas. Nedávejte jej do ruky cizím osobám.
 6. V zemích EU platí občanský průkaz, vezměte si ho spolu s pasem.
 7. Pokud je to možné, nechávejte si mzdu vyplácet na účet, nikoli hotově.
 8. Nepřijímejte od zprostředkovatele (zaměstnavatele) žádné dárky nebo půjčky.
 9. Sledujte změny v chování zprostředkovatele (zaměstnavatele) – např. náhlou změnu dat odjezdu, odkládání formalit na neurčito, nátlak na přijetí dalších změn apod.
 10. Vezměte si s sebou kontakty na českou ambasádu v dané zemi, čísla na krizové linky v dané zemi, kontakt na pomáhající nevládní organizace.

Podněty, připomínky, stížnosti

Připomínky a podněty od klientely jsou pro nás cennou zpětnou vazbou a pomáhají nám zkvalitňovat naše služby. Budeme proto rádi, pokud zvolíte nějakou cestu a sdělíte nám příčiny Vaší nespokojenosti.

Stížnost můžete:

a) sdělit osobně sociální pracovnici, která vede Váš případ (případně další osobě, s jejíž prací jste nespokojen/a).

Sociální pracovnice je povinna Vaši stížnost zaznamenat do spisu a snažit se Vaši stížnost řešit; pracovnice v sociálních službách jsou povinny informovat klíčovou sociální pracovnici.

Pokud se situace nezlepší, písemně, telefonicky či na předem dohodnuté schůzce informujte vedoucí sociálních služeb, která Vaši stížnost projedná do 5 dnů (u služby Krizová pomoc) a do 15 dnů u služby Azylové domy. Poté budete ústně (v případě zájmu i písemně) vyrozuměn/a o výsledku prošetření stížnosti. O vyrozumění bude do Vašeho spisu vyhotoven zápis, ke kterému máte kdykoliv přístup, pro ostatní zaměstance/zaměstnankyně má důvěrnou povahu.

Pokud ani v tomto případě nebudete spokojen/á, písemně nebo telefonicky oslovte ředitelku organizace, která se k Vaší stížnosti vyjádří do 15 dnů. Poté budete písemně vyrozuměn/a o výsledku prošetření stížnosti.

b) prostřednictvím e-mailu, telefonu:

Informace o možnosti podat stížnost je uvedena v e-mailu s adresou: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultantka, která Vaši stížnost obdrží má povinnost její obsah zaznamenat a předat ho vedoucí sociálních služeb.
Lhůta pro projednání stížnosti je stejná jako u osobního podání (viz bod a). Vyjádření ke stížnosti můžete obdržet e-mailem nebo poštou. V případě, že nejste spokojen/a s vyřízením stížnosti, je postup stejný jako u osobního podání stížnosti.
V případě podání stížnosti prostřednictvím e-mailu nebo telefonu, je vyjádření ke stížnosti vyvěšeno na webových stránkách org., taktéž ve lhůtách a postupy stanovenými pro osobní podání stížnosti.

V případě, že došlo k pochybení na straně organizace, budou přijata opatření k nápravě. V případě vyčerpání výše uvedených možností a nespokojeností s vyřízením stížnosti se doporučuje kontaktovat:
- Správní radu organizace La Strada. Správní radu je možné kontaktovat písemně na
adrese organizace.
Magistrát Hl. města Prahy , Odbor sociální péče MHMP, Charvátova 145/9, Praha 1, 110 01, Praha 1

c) podat anonymně (bez Vašeho podpisu) do schránek k tomu určených, které jsou umístěny v azylovém bytě s noční službou a v prostorách Poradny organizace, případně poštou na adresu P.O.BOXU.

La Strada ČR, o.p.s.
P.O. Box 305
11 21 Praha 1

Schránku v azylovém bytě 1× do měsíce vybírá vedoucí azylového bytu, která se stížností bude zabývat. Vyrozumění o výsledku stížnosti je pak vyvěšeno na nástěnce v Poradně. Schránku u Poradny organizace 1× do měsíce vybírá vedoucí sociálních služeb, která se stížností bude zabývat. Vyrozumění o výsledku stížnosti je pak vyvěšeno na nástěnce v Poradně. Pozn. Lhůta běží od data výběru boxu.

d) v zastoupení člověka, kterého si sám/sama vyberete.

Pro podání ústní stížnosti můžete využít služeb tlumočnice organizace La Strada. Písemnou stížnost můžete napsat v jazyce, který používáte pro kontakt se svojí sociální pracovnicí.

Pokud máte jakékoli doporučení ke zkvalitnění služeb, můžete podat také podnět. Podnět můžete sdělit či adresovat Vaší sociální pracovnici, případně vedoucí sociálních služeb. Tyto se budou Vaším podnětem zabývat. K podnětu se však nemusí vyjadřovat a sdělovat Vám, jak s ním bylo naloženo.

Obchodování s lidmi a vykořisťování je každodenní realitou pro miliony lidí na celém světě a Česká republika není výjimkou – i zde obchod s lidmi existuje.

La Strada Česká republika, o.p.s. je jediná organizace v ČR, která systematicky řeší problematiku obchodování s lidmi a vykořisťování. Jsme součástí mezinárodní sítě La Strada International, která sdružuje osm organizací z různých zemí Evropy. Cílem organizace je poskytovat podporu obchodovaným a vykořisťovaným osobám a dávat jim hlas při snaze domoci se svých práv.

 
 

Licence Creative Commons
WEB Archiv

Facebook