LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Historie

La Strada Česká republika, o.p.s. byla založena v roce 1995 jako projekt proFem, od roku 1998 je registrována jako samostatný právní subjekt. V roce 2004 spoluzaložila mezinárodní sdružení La Strada International s členskými organizacemi v dalších osmi evropských zemích (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Nizozemí, Moldávie, Polsko, Ukrajina, Makedonie) a s mezinárodním sekretariátem v Nizozemsku.

2015

2015

Organizace La Strada ČR slaví 20. výročí od svého založení.
2014

2014

Na začátku roku se La Strada zapojila do významného výzkumného projektu DemandAT, který je zaměřený na výzkum dopadů opatření ke snižování poptávky po obchodování s lidmi. Projekt je podpořený 7. rámcovým programem Evropské komise.
Ke konci roku jsme zahájili projekt zaměřený na zvyšování informovanosti migrantek ohrožených vykořisťováním a obchodováním s lidmi. Do projektu je zapojená partnerská organizace z Vídně Lefoe a Berlína Ban Ying.
2013

2013

Od 1. 1. na SOS a info lince také poskytujeme registrovanou sociální službu telefonická krizová pomoc.
Od roku 2013 je La Strada ČR členkou - pozorovatelkou v Konsorciu NNO pracujících s migranty v ČR. V dubnu 2013 proběhlo zaškolování pracovníků a pracovnic Integračního centra Praha na práci v terénu.
2012

2012

První pravomocný rozsudek za trestný čin obchodování s lidmi mimo oblast sexbyznysu v ČR. Osm, čtyři a tři roky odnětí svobody. Takové tresty padly 10. 5. 2012 u vrchního soudu v Praze v případu bratří Lacků z Českých Budějovic.
V květnu 2012 proběhl trénink a zaškolení na práci v terénu pro pracovnice organizace Novi Put v Bosně a Hercegovině.
2011

2011

V lednu byla založena nízkoprahová sekce LS a začala fungovat nízkoprahová poradna. V tomtéž roce byl zaveden tzv. ad hoc terén a v nízkoprahové poradně se začala nabízet klientele služba krizová pomoc ambulantní.
V říjnu organizace La Strada Česká republika oslavila 15 let činnosti SOS a info linky a zahájila kampaň na podporu vykořisťovaným cizincům a cizinkám „každá práce má svou cenu“.
2010

2010

V říjnu bylo spuštěno bezplatné číslo 800 077 777
2008

2008

rozvoj advokačních a lobby aktivit (další Doporučení vládě a připomínky k několika legislativním a strategickým dokumentům)
La Strada ČR se stala členkou PICUM (Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants) a zapojila se do iniciativy evropských neziskových organizací COMP-ACT EUROPE (European Action Pact for Compensation for Trafficked Persons)
2007

2007

registrace sociálních služeb: Odborné sociální poradenství, Krizová pomoc a Azylové domy,dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách
počátek monitoringu situace z hlediska ohrožení obchodování s lidmi v komunitách pracovních migrantů a migrantek
2006

2006

vytvořen koncept práce v terénu
organizace začíná poskytovat právní služby
počátek spolupráce s vietnamskou klientelu
organizace získává další azylový byt
2004

2004

La Strada ČR spoluzakládá mezinárodní síť La Strada International
zahájen provoz poradny
organizace začíná poskytovat služby i mužské klientele
publikována první Doporučení vládě České republiky, která sumarizují, jaké kroky by bylo žádoucí přijmout s cílem předcházení obchodování s lidmi a poskytování účinné pomoc obchodovaným osobám.
Poté, co La Strada ČR dlouhodobě upozorňovala na tuto nutnost, byla v roce 2004 česká definice trestného činu obchodování s lidmi změněna tak, aby pokrývala obchodování s lidmi za účelem vykořisťování i v jiných sférách než v sexbyznysu.
2000 - 2003

2000 - 2003

koncepce sociální práce s obchodovanými ženami
organizace získává svůj první azylový byt pro poskytování bezpečných ubytovacích služeb na utajené adrese.
Po zkušenostech s klientelou obchodovanou výlučně do prostředí sexbyznysu se La Strada v roce 2003 poprvé setkává a poskytuje služby ženám obchodovaným za účelem vykořisťování v šicích dílnách.
90. léta

90. léta

La Strada ČR zahajuje provoz specializované telefonické prevenční linky
Facebook