LaStrada ČR, o.p.s.

„Obchod s lidmi a vykořisťování jsou nepřípustné.“

Czech Republic   United kingdom

Co nabízíme

Neslibujeme, že je možné vyřešit všechny Vaše potíže a starosti. Můžeme Vám však slíbit, že využijeme všech svých dovedností, znalostí a zákonných možností, abychom Vám pomohli Vaši situaci řešit.

V rámci služeb organizace (Krizová pomoc, Azylové domy, Odborné sociální poradenství) nabízíme:

UBYTOVÁNÍ

Nabízíme možnost ubytování ve dvou azylových bytech, v jednom pro ženy, v druhém pro muže. Také můžeme zprostředkovat bydlení na ubytovně nebo ve specializovaném zařízení (např. detoxifikační centra, psychiatrické léčebny, azylové domy pro matky s dětmi apod.)

FINANČNÍ A MATERIÁLNÍ POMOC VČETNĚ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA STRAVU

Finance na stravu, které jsou vypláceny v pravidelných splátkách, nezbytné ošacení nebo obuv, finanční prostředky na dopravu, kredit na mobilní telefon, hrazení léků předepsaných lékařem/kou a poplatků spojených s návštěvou zdravotnického zařízení, nezbytné hygienické potřeby a další dle individuálních potřeb.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Pomoc při řešení aktuální krizové situace, průběžné informování o možnostech řešení Vaší situace, pomoc při uplatňování Vašich práv, oprávněných zájmů a zprostředkování kontaktu na další pomáhající organizace/instituce. Pomoc při výběru dalších služeb nabízených naší organizací, možnost sdílení a konzultace vašich problémů i úspěchů se sociální pracovnicí, pomoc při zařizování dokladů, dávek a legalizace pobytu v rámci zákonů platných na území ČR, pomoc s vypracováním žádostí, stížností, zpracování vyjádření a posudků podle potřeby klientek a klientů, asistenci a pomoc při jednání s různými úřady a organizacemi, poradenství a pomoc při řešení (domnělých či faktických) dluhů, tlumočení a další.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRACOVNÍHO A PRÁVNÍHO PORADENSTVÍ A/NEBO ZASTUPOVÁNÍ

Můžeme Vám zdarma zprostředkovat pracovní a právní poradenství včetně zastupování u smluvních advokátních kanceláří nebo nevládních organizací.

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ A PSYCHOLOGICKÉ/PSYCHIATRICKÉ PÉČE

Zprostředkujeme Vám a v nezbytných případech uhradíme lékařské ošetření, psychologickou a psychiatrickou péči (léky na tlumení úzkostí, spaní apod.).

ZAJIŠTĚNÍ CESTY DO DOMOVSKÉ ZEMĚ A ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁSLEDNÉ PÉČE V ZEMI PŮVODU

A DALŠÍ ...

Služby jsou poskytovány zdarma, některé i anonymně.

Facebook